Středisko dopravní výchovy

Poslední letošní návštěva dopravního hřiště dopadla výborně, máme mezi sebou 3 nové držitele průkazu mladého cyklisty.  Ostatní budou určitě úspěšní v příštím roce jako PÁŤÁCI.

ŠKOLNÍ VÝLET 2018

5. 6. 2018

Teplice nad Bečvou - Zbrašovské aragonitové jeskyně

DEN ZDRAVÍ

Reportáž ze Dne zdraví je na následujícím odkazu. Začíná v 5:50 krátkým společným záběrem a asi 10:23 jsou u resuscitace naše děti:)

Vyšší odborná škola zdravotnická připravila na pátek 4. května DEN ZDRAVÍ. Všichni účastníci prošli  během dopoledne několik stanovišť, na kterých byly připraveny rozmanité úkoly, dozvěděli se spoustu užitečných informací a získali pěkné odměny.

HISTORICKÉ OSOBNOSTI

Ve středu 21. února 2018 jsme se v tělocvičně školy mohli setkat s 11 významnými postavami naší historie. Na výstavě s názvem Historické osobnosti jsme si prohlédli figuríny několika významných osobností, které ovlivnily české dějiny - Sáma, věrozvěstů Konstantina a Metoděje, králů Přemysla Otakara I. a Karla IV., Mistra Jana Husa, Jana Žižky z Trocnova, Rudolfa II., Jana Amose Komenského, Marie Terezie a Tomáše Garrigua Masaryka. O každém z nich jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací, zájemci si mohli vyzkoušet psaní hlaholicí, vidět zblízka Komenského učebnici Orbis Pictus nebo si osahat husitské zbraně.

VITAMÍNOVÝ DEN

Letos nám společnost MK Fruit, která nám dodává "ovoce do škol", opět připravila dopolední ochutnávku zdravých dobrot.

VÁNOCE 2017

Těšení na domácí Vánoce jsme si zpříjemnili poslední školní den roku 2017 také nadílkou v naší třídě.

ADVENTNÍ NÁVŠTĚVA 

LOUTKOVÉHO DIVADLA

V prosinci se nám podařilo opět navštívit Divadlo loutek Ostrava. Tentokrát jsme zhlédli představení plné písniček Malá Mína zmlsaná. A protože již byl advent v plném proudu, cestou zpět jsme se prošli adventními trhy na Masarykově náměstí.

BESEDA S MĚSTSKOU POLICIÍ

Ve škole nás po roce zase navštívil příslušník Městské policie Ostrava a při zajímavé besedě jsme se dozvěděli mnoho informací o práci policistů.

OZO!!!

7. listopadu jsme společně s žáky IV.B vyrazili do OZO Ostrava na program Honzovy rady (jak na odpady).

 V Centru odpadové výchovy jsme si zopakovali, jak správně třídit odpady, k čemu se znovu zpracované odpadky dají dále využívat a také si zasoutěžili v barevných družstvech. Nakonec si za svou snahu všichni odnesli malé odměny.

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

Prosluněné říjnové pondělí jsme tentokrát strávili při výuce na dopravním hřišti. Snad nám budou nabyté informace a praktické dovednosti k užitku :)

VÝTVARNÁ A PRACOVNÍ VÝCHOVA

Podívejte se, jak si krášlíme naši třídu:

JSME SOUČÁSTÍ OSTRAVSKÉ DNA

V pátek 6.října jsme se stali součástí ostravské DNA. Akce se konala v DOV, každý z nás představoval kousek živé DNA.  Dostali jsme barevná trička a kšiltovky, abychom byli k rozeznání na velké fotce , kterou pořídil dron létající nad našimi hlavami .

Potom jsme se přemístili do Světa techniky a po vydatné svačince a nákupech v bufetu se trochu rozpohybovali a na závěr si ještě vybarvili 3D omalovánku.